Kantine am Berghain

Saturday 18.01.2020 start 23:00

Kantine am Berghain

Swim Good

  • AgaJon Live
  • Leroy Menace Live
  • Rina V
  • Stimulus Swim Good
  • Monsieur Dope Swim Good

Tickets

10.00€ from Eventbrite

Kantine am Berghain logo

RSVP via Facebook

An event by Swim Good